Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2016 - 2017
Α΄ Κατηγορία

<< Play Off

Α.Ε.
ΚΑΛΑΜΩ
ΤΗΣ
Α.Ο
ΒΑΡΒΑΣ
ΙΑΚΟΣ
Α.Ο
ΠΥΡΓΟΣ
ΠΥΡΓΙΟ
Υ
Α.Π.Ε
ΜΙΚΡΑΣ
ΙΑΤΙΚΗ
Α.Π.Ο
ΚΑΝΑΡΗ
Σ
ΝΕΝΗΤΩ
Ν
Α.Π.Π.Σ
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΘΥΜΙΑΝ
ΩΝ
Α.Π.Σ
ΑΤΡΟΜΗ
ΤΟΣ
ΑΓ.ΓΕΩ
ΓΙΟΥ
Α.Π.Σ
ΛΑΙΛΑΠ
ΑΣ
ΛΕΙΒΑΔ
ΙΩΝ
Α.Σ
ΟΜΗΡΟΣ
ΚΑΛΛΙΜ
ΑΣΙΑΣ
Ε.Φ.Κ
ΠΟΣΕΙΔ
ΩΝ
ΘΥΕΛΛΑ
ΧΑΛΚΕΙ
ΟΥΣ
ΛΕΩΝ
ΑΦΡΟΔΙ
ΣΙΩΝ
Π.Ο
ΔΑΦΝΗ
ΔΑΦΝΩΝ
Α
Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ 1-26-12-10-00-30-00-3 α.α.0-12-07-22-01-2
Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ0-1 3-02-10-11-20-13-00-10-02-12-11-1
Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ0-20-3 0-00-60-72-31-22-31-20-04-01-0
Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ0-21-13-1 3-22-32-24-13-00-20-3 α.α.4-05-3
Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ 2-06-02-13-1 2-12-14-12-10-03-25-01-1
Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ2-02-22-01-20-0 2-03-22-01-13-01-03-1
Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ1-10-05-01-01-11-1 3-02-10-11-12-10-2
Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ1-22-33-10-11-20-21-2 0-12-30-40-12-4
Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ0-11-10-10-12-20-01-03-0 0-21-34-00-0
Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ2-04-17-00-02-22-10-04-02-1 3-01-01-0
ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ0-22-01-00-01-20-41-12-12-00-6 0-13-2
ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ0-11-12-01-10-22-71-31-01-12-31-0 1-0
Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ0-03-34-01-30-11-42-14-31-01-02-02-1