Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2023-2024
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

<< Play Out A΄ Κατηγορίας

Α.Ο
ΒΑΡΒΑΣ
ΙΑΚΟΣ
Α.Ο
ΠΥΡΓΟΣ
ΠΥΡΓΙΟ
Υ
Α.Π.Ε
ΜΙΚΡΑΣ
ΙΑΤΙΚΗ
Α.Π.Ο
ΚΑΝΑΡΗ
Σ
ΝΕΝΗΤΩ
Ν
Α.Π.Π.Σ
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΘΥΜΙΑΝ
ΩΝ
Α.Π.Σ
ΑΤΡΟΜΗ
ΤΟΣ
ΑΓ.ΓΕΩ
ΓΙΟΥ
Ε.Φ.Κ
ΠΟΣΕΙΔ
ΩΝ
ΘΥΕΛΛΑ
ΧΑΛΚΕΙ
ΟΥΣ
ΟΛΥΜΠΙ
ΑΚΟΣ
ΧΙΟΥ
ΚΛΑΣΣΙ
ΚΟ
Π.Ο
ΔΑΦΝΗ
ΔΑΦΝΩΝ
Α
Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ 3-40-22-11-50-10-50-24-10-4
Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ4-1 0-24-10-01-14-30-02-11-0
Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ1-11-3 1-12-13-21-20-31-10-2
Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ 2-01-12-0 0-11-11-00-12-11-0
Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ2-15-10-00-0 4-31-31-02-11-5
Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ1-12-13-12-12-0 0-22-22-10-2
Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ4-11-11-01-00-23-0 5-16-12-3
ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ5-00-02-10-04-25-32-0 3-11-1
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟ2-01-22-20-01-63-32-50-7 0-0
Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ3-12-10-01-42-10-13-02-01-0