Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2021-2022
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ


Α.Ε.
ΚΑΛΑΜΩ
ΤΗΣ
Α.Ο
ΠΥΡΓΟΣ
ΠΥΡΓΙΟ
Υ
Α.Π.Ε
ΜΙΚΡΑΣ
ΙΑΤΙΚΗ
Α.Π.Ο
ΚΑΝΑΡΗ
Σ
ΝΕΝΗΤΩ
Ν
Α.Π.Π.Σ
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΘΥΜΙΑΝ
ΩΝ
Α.Π.Σ
ΑΤΡΟΜΗ
ΤΟΣ
ΑΓ.ΓΕΩ
ΓΙΟΥ
Ε.Φ.Κ
ΠΟΣΕΙΔ
ΩΝ
ΘΥΕΛΛΑ
ΧΑΛΚΕΙ
ΟΥΣ
Κ.Ε.Α.Σ
ΦΑΡΚΑΙ
ΝΑ
Π.Ο
ΔΑΦΝΗ
ΔΑΦΝΩΝ
Α
Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ 2-10-20-21-10-30-00-11-00-3
Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ0-0 1-21-12-00-22-10-15-21-1
Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ2-02-0 1-14-10-52-04-34-00-0
Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ 5-03-12-0 2-00-21-20-13-10-0
Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ2-20-11-60-1 0-22-21-60-32-4
Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ6-03-03-02-14-0 2-01-18-02-0
Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ3-22-11-21-10-11-2 0-22-13-3
ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ1-02-10-02-02-10-22-2 5-02-1
Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ1-13-30-50-21-31-30-10-2 1-3
Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ0-02-12-11-14-21-10-03-11-1