Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2021-2022
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
15η ΑγωνιστικήΑ.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ-Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ


2 - 0


Διακύμανση Αποτελέσματος

Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΓεγονόςΔιακύμανσηΛεπτόΕ.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ
ΝΟΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γκολ!1-031'
ΝΟΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γκολ!2-031'
ΝΟΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γκολ!3-031'
ΛΕΧΟΥΡΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Βγήκε59'
ΛΕΧΟΥΡΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Βγήκε59'
ΛΕΧΟΥΡΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Βγήκε59'
ΛΕΧΟΥΡΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Βγήκε59'
ΛΕΧΟΥΡΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Βγήκε59'
ΛΕΧΟΥΡΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Βγήκε59'
ΛΕΧΟΥΡΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Βγήκε59'
ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μπήκε59'
ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μπήκε59'
ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μπήκε59'
ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μπήκε59'
ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μπήκε59'
ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μπήκε59'
ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μπήκε59'
ΝΟΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Βγήκε65'
ΦΑΦΑΛΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ Βγήκε65'
ΦΑΦΑΛΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ Βγήκε65'
ΝΟΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Βγήκε65'
ΝΟΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Βγήκε65'
ΦΑΦΑΛΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ Βγήκε65'
ΝΟΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Βγήκε65'
ΦΑΦΑΛΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ Βγήκε65'
ΦΑΦΑΛΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ Βγήκε65'
ΝΟΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Βγήκε65'
ΝΟΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Βγήκε65'
ΦΑΦΑΛΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ Βγήκε65'
ΝΟΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Βγήκε65'
ΦΑΦΑΛΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ Βγήκε65'
ΚΥΛΑΔΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μπήκε65'
ΚΥΛΑΔΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μπήκε65'
ΜΕΛΕΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ Μπήκε65'
ΜΕΛΕΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ Μπήκε65'
ΚΥΛΑΔΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μπήκε65'
ΜΕΛΕΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ Μπήκε65'
ΚΥΛΑΔΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μπήκε65'
ΚΥΛΑΔΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μπήκε65'
ΜΕΛΕΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ Μπήκε65'
ΚΥΛΑΔΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μπήκε65'
ΜΕΛΕΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ Μπήκε65'
ΜΕΛΕΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ Μπήκε65'
ΚΥΛΑΔΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μπήκε65'
ΜΕΛΕΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ Μπήκε65'
ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γκολ!4-080'
ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γκολ!5-080'
ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γκολ!6-080'
ΠΑΓΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ Βγήκε80'
ΠΑΓΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ Βγήκε80'
ΠΑΓΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ Βγήκε80'
ΠΑΓΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ Βγήκε80'
ΠΑΓΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ Βγήκε80'
ΠΑΓΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ Βγήκε80'
ΠΑΓΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ Βγήκε80'
ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Μπήκε80'
ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Μπήκε80'
ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Μπήκε80'
ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Μπήκε80'
ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Μπήκε80'
ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Μπήκε80'
ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Μπήκε80'

Error in query: SELECT participation.playerID as player_id, player_team.teamID as playerTeam_id, CONCAT(surname, ' ', name) as onomateponimo, birthdate, (SELECT YEAR(startDate) FROM period WHERE periodID = '12') - birthdate as age, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerOutID = participation.playerID AND gameID = '6713' ), '\'') as minuteOut, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerInID = participation.playerID AND gameID = '6713' ), '\'') as minuteIn FROM game, participation, player, player_team WHERE game.gameID = participation.gameID AND participation.playerID = player.playerID AND player.playerID = player_team.playerID AND game.gameID = '6713' AND player_team.teamID = '4' AND player_team.periodID = '12' AND player_team.date_from <= '2022-03-27' AND player_team.date_to >= '2022-03-27' AND started = '1' ORDER BY started DESC, participationID.