Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2017 - 2018
Α΄ Κατηγορία

<< Play Out Α΄ Κατηγορίας

Α.Ο
ΒΑΡΒΑΣ
ΙΑΚΟΣ
Α.Ο
ΠΑΝΟΙΝ
ΟΥΣΣΙΟ
Σ
Α.Π.Ε
ΜΙΚΡΑΣ
ΙΑΤΙΚΗ
Α.Π.Ο
ΚΑΝΑΡΗ
Σ
ΝΕΝΗΤΩ
Ν
Α.Π.Ο
ΧΙΟΥ
2014
Α.Π.Π.Σ
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΘΥΜΙΑΝ
ΩΝ
Α.Π.Σ
ΑΤΡΟΜΗ
ΤΟΣ
ΑΓ.ΓΕΩ
ΓΙΟΥ
Ε.Φ.Κ
ΠΟΣΕΙΔ
ΩΝ
ΘΥΕΛΛΑ
ΧΑΛΚΕΙ
ΟΥΣ
Κ.Ε.Α.Σ
ΦΑΡΚΑΙ
ΝΑ
Π.Ο
ΔΑΦΝΗ
ΔΑΦΝΩΝ
Α
ΠΑΝΕΠΙ
ΣΤΗΜΙΟ
Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ 2-13-10-32-11-62-31-41-10-20-11-3
Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ 2-2 1-50-81-41-42-40-42-41-30-23-2
Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ5-10-2 0-32-22-01-03-21-03-20-08-0
Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ 5-05-12-0 3-01-03-01-01-16-12-02-0
Α.Π.Ο ΧΙΟΥ 20143-22-10-42-4 0-44-11-01-34-21-12-0
Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ2-26-11-10-31-2 2-15-10-24-13-13-1
Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ2-04-21-20-32-10-2 0-20-21-01-16-1
Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ7-24-03-11-11-11-03-2 3-22-11-16-0
ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ7-02-14-21-10-14-00-01-1 4-31-12-0
Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ4-21-10-40-31-30-30-30-53-3 0-22-1
Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ3-06-00-01-20-22-11-02-01-23-1 2-1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ0-01-20-40-30-20-83-31-22-04-21-4