Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2015 - 2016
Α΄ Κατηγορία


Α.Ε.
ΚΑΛΑΜΩ
ΤΗΣ
Α.Ο
ΒΑΡΒΑΣ
ΙΑΚΟΣ
Α.Ο
ΠΥΡΓΟΣ
ΠΥΡΓΙΟ
Υ
Α.Π.Ε
ΜΙΚΡΑΣ
ΙΑΤΙΚΗ
Α.Π.Ο
ΧΙΟΥ
2014
Α.Π.Π.
Σ
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΘΥΜΙΑΝ
ΩΝ
Α.Π.Σ
ΑΤΡΟΜΗ
ΤΟΣ
ΑΓ.ΓΕΩ
ΡΓΙΟΥ
Α.Π.Σ
ΛΑΙΛΑΠ
ΑΣ
ΛΕΙΒΑΔ
ΙΩΝ
Α.Σ
ΟΜΗΡΟΣ
ΚΑΛΛΙΜ
ΑΣΙΑΣ
Α.Σ.Λ.
Σ.
ΕΝΩΣΗ
Ε.Φ.Κ
ΠΟΣΕΙΔ
ΩΝ
Π.Α.Ο
ΚΑΡΥΩΝ
Π.Ο
ΔΑΦΝΗ
ΔΑΦΝΩΝ
Α
Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ-3-12-20-41-20-20-22-12-01-00-32-41-2
Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ3-1-0-33-20-10-30-22-22-23-10-61-01-2
Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ1-22-0-1-02-22-20-20-30-11-20-15-00-0
Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ2-03-11-3-2-00-32-03-10-04-00-11-11-1
Α.Π.Ο ΧΙΟΥ 20140-20-11-10-1-3-30-10-40-3 α.α.3-12-30-3 α.α.1-3
Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ3-25-04-00-03-1-2-02-14-15-10-21-01-2
Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ2-22-01-10-21-20-4-4-22-13-12-33-02-2
Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ1-21-10-32-01-22-22-4-0-31-11-20-21-3
Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ1-10-20-11-20-11-20-01-4-0-00-01-02-2
Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ0-42-12-41-51-10-41-31-20-1-2-61-02-1
Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ1-04-21-11-02-22-21-04-02-07-1-2-02-1
Π.Α.Ο ΚΑΡΥΩΝ2-23-11-11-20-01-51-14-20-11-01-5-0-3
Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ0-13-03-14-00-01-01-20-10-25-00-32-0-