Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015 - 2016
Α΄ Κατηγορία
2η ΑγωνιστικήΠ.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ-Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ


0 - 1


Διακύμανση Αποτελέσματος


Error in query: SELECT participation.playerID as player_id, player_team.teamID as playerTeam_id, CONCAT(surname, ' ', name) as onomateponimo, birthdate, (SELECT YEAR(startDate) FROM period WHERE periodID = '4') - birthdate as age, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerOutID = participation.playerID AND gameID = '1505' ), '\'') as minuteOut, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerInID = participation.playerID AND gameID = '1505' ), '\'') as minuteIn FROM game, participation, player, player_team WHERE game.gameID = participation.gameID AND participation.playerID = player.playerID AND player.playerID = player_team.playerID AND game.gameID = '1505' AND player_team.teamID = '37' AND player_team.periodID = '4' AND player_team.date_from <= '2015-10-03' AND player_team.date_to >= '2015-10-03' AND started = '0' ORDER BY started DESC, participationID.