:


08/04/2019 : 51/2018-2019 (09/4/2019 11:12)

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΧΙΟΥ

Αριθμς απφασης: 51/2018-2019

 

H πειθαρχικ επιτροπ της νωσης Ποδοσφαιρικν Σωματεων Χου συγκροτθηκε απ τους Πχο Εμμανουλ ως πρεδρο, Μπλτζιο Ελευθριο και Βεργνα Κωνσταντνο ως μλη, συνεδρασε στο ακροατρι της στα γραφεα της Ε.Π.Σ. Χου στις 05-04-2019 ημρα της εβδομδας Παρασκευ και ρα 19:00 για να δικσει επ της απ 03-04-2019 κλσης του ημτερου δικαιοδοτικο οργνου προς απολογα κατ του προδρου του Δ.Σ. του σωματεου της Ε.Π.Σ. Χου: «Α.Ο. Πργος Πυργου» Συρβισαριτη Γεωργου για παρβαση του ρθρου 19 του Π.Κ. της Ε.Π.Ο. βσει των αναφερομνων στο απ 31/03/2019 φλλο αγνα, εν η συζτηση προσδιορστηκε για την αναφερμενη στην αρχ της παροσας δικσιμο και κοινοποιθηκε δυνμει της απ 03/04/2019 κλσης σε απολογα απ την πειθαρχικ επιτροπ της Ε.Π.Σ. Χου, η οποα ταν εμπρθεσμη βσει του ρθρου 8 του δικονομικο κανονισμο λειτουργας δικαστικν οργνων της Ε.Π.Ο. εν λαβε χρα μσω μηνματος ηλεκτρονικο ταχυδρομεου, πως προβλπει το ρθρο 9 του δικονομικο κανονισμο λειτουργας δικαστικν οργνων της Ε.Π.Ο.

Κατ την εκφνηση της ανωτρω υπθεσης, ο εγκαλομενος Συρβισαριτης Γεργιος παραστθηκε αυτοπροσπως και ζτησε να γνουν δεκτ σα αναφρονται στα πρακτικ της πειθαρχικς δκης.

 

Αφο μελτησε την υπθεση σκφθηκε σμφωνα με το νμο

 

Στη διταξη του ρθρου 19 του Πειθαρχικο Κδικα της Ε.Π.Ο. σμερα ορζεται τι:

«Οποιοσδποτε εμππτει στον παρντα κδικα ο οποος εκφοβζει ναν αξιωματοχο του αγνα οποιονδποτε εντεταλμνο εν γνει ποδοσφαιρικ ργανο με απειλς με λλο μεσο μμεσο τρπο θα τιμωρεται με χρηματικ ποιν πενντα χιλιδων ευρ (50.000) τουλχιστον και αγωνιστικ αποκλεισμ απαγρευση εισδου στο γπεδο απ τρα (3) ως πντε (5) τη.

Εν υπατια εναι ομδα, επιβλλονται ποινς ανλογα με την βαρτητα του παραπτματος:

α) διεξαγωγς αγνα χωρς θεατς

β) αφαρεσης βαθμν, και

γ) υποβιβασμο ομδας.»

 

Στην υπ κρση υπθεση, στο απ 31/03/2019 φλλο αγνα ανμεσα στα σωματεα: «Α.Π.Π.Σ. Ηρακλς Θυμιανν – Α.Ο. Πργος Πυργου» που διεξχθη στο γπεδο Θυμιανν Χου στα πλασια της 21ης αγωνιστικς ημρας του πρωταθλματος της Α κατηγορας Ε.Π.Σ. Χου, αναφρονται τα εξς: «…Κατ τη λξη του πρτου ημιχρνου και κατευθυνμενος προς τα αποδυτρια ο πρεδρος της φιλοξενομενης ομδας Συρβισαριτης Γεργιος ο οποος βρισκταν εκτς αγωνιστικο χρου βριζε τη διαιτητικ ομδα και τον παρατηρητ αγνα με τις φρσεις ρε μουνι, κωλπαιδα δεν θα φγετε απ εδ και συνχισε με απειλς για το ερχμενο παιχνδι».

 

Α. Η ποψη της πλειοψηφας:

Η πειθαρχικ επιτροπ της Ε.Π.Σ. Χου αποφσισε κατ πλειοψηφα με τη σμφωνη γνμη του προδρου Πχου Εμμανουλ και του μλους Βεργνα Κωνσταντνου, τα ακλουθα:

«Κατ την απολογα του ενπιον της πειθαρχικς επιτροπς, ο εγκαλομενος επιβεβαωσε την ακρβεια του περιεχομνου του φλλου αγνα διαψεδοντας μνο τι επε την φρση «Δεν θα φγετε απ εδ» η οποα χει αποτυπωθε στο φλλο αγνα και αποδδεται στον διο με αποδκτες τους αξιωματοχους αγνα. Περαιτρω, ισχυρστηκε, τι σε κθε περπτωση, μα ττοιου εδους φρση δε θα μποροσε να εκληφθε ως ρεαλιστικ απειλ, δεδομνου τι η ομδα του ταν φιλοξενομενη και δεν εχε φιλθλους, οτε ανθρπους δικος της στο γπεδο για να θεωρηθε τι θα μποροσαν να βλψουν τους αξιωματοχους του αγνα και ρα δεν θα μποροσε να ληφθε υπψη σοβαρ η φρση αυτ.

Για τη στοιχειοθτηση του αδικματος της απειλς θα πρπει ο δρστης να προκλεσε σε λλον υπρμετρο φβο, απειλντας τον με επικεμενη σκηση βας με λλη παρνομη πρξη. Οι απειλς πρπει να εναι σοβαρς και ικανς αντικειμενικ να προκαλσουν τον απαιτομενο φβο.

Κατ την ποψη της πλειοψηφας, προκειμνου να τχει εφαρμογς η διταξη του ρθρου 19 Π.Κ. Ε.Π.Ο. και να στοιχειοθετηθε το πειθαρχικ αδκημα της απειλς, πρπει να υπρχουν ευθεες, συγκεκριμνες και ρεαλιστικς απειλς, ειδικ αν ληφθε υπψη η βαρτητα της επαπειλομενης ποινς, απαγρευσης εισδου στα γπεδα για τουλχιστον τρα (3) τη.

Στη συγκεκριμνη περπτωση, δεν αμφισβητεται τι ειπθηκε απ την εγκαλομενο η φρση «Ρε μουνι κωλπαιδα δεν θα φγετε απ εδ» απευθυνμενη προς τους αξιωματοχους αγνα, πως ακριβς διατυπθηκε στο φλλο αγνα. Η φρση αυτ παρτι δναται να θεωρηθε ως χουσα απειλητικ χαρακτρα, εν τοτοις δεν περιλαμβνει συγκεκριμνη πρξη βας λλη παρνομη πρξη με την οποα να απειλεται το θμα και επομνως δεν αρκε απ μνη της για να προκαλσει τον απαιτομενο φβο, στε να εφαρμοστε η διταξη του ρθρου 19.

Περαιτρω, δεδομνου τι η φρση αυτ ειπθηκε απ τον πρεδρο της φιλοξενομενης ομδας η οποα δεν εχε φιλθλους στο γπεδο (στο οποο βρισκταν μνο φλαθλοι των γηπεδοχων) οτε ξω απ αυτ, υποβαθμζει ακμα περισστερο τη σοβαρτητα της «απειλς», δεδομνου τι αυτ δεν ταν αντικειμενικ πραγματοποισιμη αλλ οτε θα μποροσε να εκληφθε απ τους απειλομενους ως ττοια. λλωστε, η επμαχη φρση ειπθηκε μετ τη λξη του 1ου ημιχρνου και ο αγνας συνεχστηκε χωρς καννα πρβλημα.

σον αφορ τη φρση «…συνχισε με απειλς για το επερχμενο παιχνδι» που αναγρφεται στο φλλο αγνα αναφορικ με τον εγκαλομενο, αυτ χει διατυπωθε αριστα απ τον διαιτητ, ο οποος δεν περιγρφει τις φρσεις του εγκαλουμνου αλλ τις χαρακτηρζει. Ωστσο, σμφωνα με το ρθρο 10 παρ. 6 Π.Κ. Ε.Π.Ο.: «Ο χαρακτηρισμς του παραπτματος ανκει αποκλειστικ στο ργανο που εναι αρμδιο για την επιβολ της ποινς, εν ο διαιτητς χει την υποχρωση να περιγρφει με κθε λεπτομρεια τα γεγοντα στο Φ.Α.»

Συνεπς, ο εγκαλομενος πρπει να απαλλαχθε απ την πειθαρχικ κατηγορα της απειλς/εκφοβισμο εναντον αξιωματοχων αγνα, η οποα τιμωρεται απ το ρθρο 19 Π.Κ. Ε.Π.Ο.

Ωστσο, πως αναγνρισε ο εγκαλομενος κατ την απολογα του ενπιον της πειθαρχικς επιτροπς και πως προκπτει απ τα αναγραφμενα στο απ 31/03/2019 φλλο αγνα, χρησιμοποησε ντως υβριστικς φρσεις εναντον των αξιωματοχων αγνα, συνεπς πρπει κατ επιτρεπτ μετατροπ του κατηγορητηρου να καταδικαστε πειθαρχικ για υβριστικ συμπεριφορ εναντον αξιωματοχων αγνα και να τιμωρηθε με βση τα ρθρα 5 παρ.1γ και 11 παρ. 2 Π.Κ. Ε.Π.Ο.».

 

Β. Η ποψη της μειοψηφας:

Σε σχση με την εκτμηση της ουσας της υπθεσης, υποστηρχθηκε διαφορετικ ποψη απ το μλος της πειθαρχικς επιτροπς, κ. Μπλτζιο Ελευθριο, ο οποος κρινε τι ο εγκαλομενος πρπει να καταδικαστε πειθαρχικ για απειλς και εκφοβισμ αξιωματοχων αγνα σμφωνα με το ρθρο 19 Π.Κ. Ε.Π.Ο. Η ποψη αυτ αποτυπθηκε σε γγραφο που κατθεσε ο κ. Μπλτζιος και το οποο αναφρει τα εξς:

«Σμφωνα με το ρθρο 19 του Πειθαρχικο Κδικα της Ε.Π.Ο. σμερα ορζεται τι:

«Οποιοσδποτε εμππτει στον παρντα κδικα ο οποος εκφοβζει ναν αξιωματοχο του αγνα οποιονδποτε εντεταλμνο εν γνει ποδοσφαιρικ ργανο με απειλς με λλο μεσο μμεσο τρπο θα τιμωρεται με χρηματικ ποιν πενντα χιλιδων ευρ (50.000) τουλχιστον και αγωνιστικ αποκλεισμ απαγρευση εισδου στο γπεδο απ τρα (3) ως πντε (5) τη.

Εν υπατια εναι ομδα, επιβλλονται ποινς ανλογα με την βαρτητα του παραπτματος:

α) διεξαγωγς αγνα χωρς θεατς

β) αφαρεσης βαθμν, και

γ) υποβιβασμο ομδας.»

Στην προκεμενη περπτωση πως προκπτει απ το εν λγω Φλλο Αγνος και την απολογα του εγκαλουμνου, ο οποος παραδχτηκε τι επε τις αναγραφμενες φρσεις στην διαιτητικ τριδα και τον παρατηρητ αγνα, πληρεται τσο η αντικειμενικ σο και η υποκειμενικ υπσταση του αδικματος της απειλς καθσον η φρση «ρε μουνι, κωλπαιδα δεν θα φγετε απ εδ» εναι ικανς να προκαλσουν φβο πως και τσι τις εξλαβαν οι αξιωματοχοι του αγνα αναγρφοντας στο Φλλο Αγνος «συνχισε με απειλς για το ερχμενο παιχνδι» και γιναν με δλο απ τον εγκαλονται κατ την λξη του πρτου ημιχρνου προκειμνου αφενς να εκφοβσει αυτος και να επηρεσει τις αποφσεις τους στο δετερο ημχρονο και αφετρου να περιλθουν σε τρμο μετ τη λξη του παιχνιδιο για την αποχρησ τους απ το γπεδο. Σημειωτον τι για την στοιχειοθτηση του αδικματος της απειλς δεν απαιτεται να εναι πραγματοποισιμη η απειλ, εναι μως απαρατητο το θμα να θεωρε την απειλ ως ττοια και να του προκαλσει τρμο ανησυχα. Επιπλον ο εκφοβισμς δεν εναι απαρατητο να γνει με μεσο τρπο αλλ αρκε και ο μμεσος. Ως εκ τοτου ανεξαρττως αν οι απειλς του εγκαλομενου ταν ικανς να πραγματοποιηθον χι, εκλφθηκαν ως τοιατες απ τους αξιωματοχους του αγνα. Θεωρ λοιπν τι κατ την ταπειν μου ποψη στοιχειοθετεται το αδκημα της απειλς του ρθρου 19 του Π.Κ. της Ε.Π.Ο. και τι θα πρεπε να επιβληθον οι σχετικς ποινς που αναφρονται σε αυτ».

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

-Κηρσσει κατ πλειοψηφα πειθαρχικς ελεγκτο τον εγκαλομενο, κ. Συρβισαριτη Γεργιο, πρεδρο του Δ.Σ. του σωματεου: «Α.Ο. Πργος Πυργου» για την πειθαρχικ παρβαση της υβριστικς συμπεριφορς εναντον αξιωματοχων αγνα για την οποα εναι υπτροπος.

 

και με ομφωνη απφαση  επ της ποινς

 

-Επιβλλει σε αυτν ποιν απαγρευσης εισδου στους αγωνιστικος χρους για εξντα (60) ημερολογιακς ημρες και χρηματικ πρστιμο ψους τριακοσων ευρ (300,00 €).

 

-Κρθηκε, αποφασστηκε και δημοσιεθηκε σε συνεδραση της πειθαρχικς επιτροπς στα γραφεα της Ε.Π.Σ. Χου στις 08-04-2019.

 

Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε.Π.Σ. ΧΙΟΥ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΧΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΤΑ ΜΕΛΗ: ΜΠΛΑΤΖΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ