Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2013-2014
Β Κατηγορία


Α.Ο
ΑΤΛΑΣ
ΝΕΟΧΩΡ
ΙΟΥ
Α.Ο
ΠΑΝΟΙΝ
ΟΥΣΣΙΟ
Σ
Α.Σ.Λ.
Σ.
ΕΝΩΣΗ
ΑΕ
ΧΙΟΥ
ΒΡΟΝΤΑ
ΔΟΥ
ΘΥΕΛΛΑ
ΧΑΛΚΕΙ
ΟΥΣ
Κ.Ε.Α.
Σ
ΦΑΡΚΑΙ
ΝΑ
ΚΟΦΙΝΑΛΕΩΝ
ΑΦΡΟΔΙ
ΣΙΩΝ
Π.Α.Ο
ΚΑΡΥΩΝ
Π.Α.Σ
ΚΛΑΣΣΙ
ΚΟ ΚΑΙ
ΜΙΝΙ
Π.Ο
ΔΟΞΑ
Π.Ο.
ΕΡΑΣΙΤ
ΕΧΝΗΣ
ΠΑΝΕΠΙ
ΣΤΗΜΙΟ
Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ-3-21-13-03-13-05-04-03-11-02-24-03-1
Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ 0-3-0-43-0 α.α.2-31-10-30-71-20-40-64-04-7
Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ2-26-1-5-02-11-22-02-00-01-10-26-11-1
ΑΕ ΧΙΟΥ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ1-53-00-3-2-20-30-41-62-40-20-01-00-2
ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ0-33-13-03-0-1-20-11-22-22-20-03-01-0
Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ2-41-02-32-10-0-2-50-32-10-11-35-00-1
ΚΟΦΙΝΑ2-31-22-24-10-12-1-3-21-31-20-16-12-2
ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ1-06-00-34-11-22-34-1-1-23-11-12-14-1
Π.Α.Ο ΚΑΡΥΩΝ1-04-12-45-12-13-04-12-0-4-32-04-01-0
Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ1-13-10-32-11-12-12-11-12-2-1-25-02-0
Π.Ο ΔΟΞΑ1-32-11-24-22-41-13-02-31-22-0-4-22-0
Π.Ο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ 1-51-50-52-20-60-50-40-11-90-71-5-1-3
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ0-03-12-23-00-31-41-11-30-31-31-34-1-