Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Ανακοίνωση

Αποφάσεις Πειθαρχικής Επιτροπής 12/04/2019 ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ (12/4/2019 11:55)

Αριθμός απόφασης: 54/2018-2019

 

Η πειθαρχική επιτροπή της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου αποτελούμενη από τους Πάχο Εμμανουήλ, Μπλάτζιο Ελευθέριο και Βεργίνα Κωνσταντίνο, συνεδρίασε στις 12-04-2019, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή, στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Χίου.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Κ.Α.Π. και του Πειθαρχικού κώδικα της Ε.Π.Ο. και αφού εξέτασε τα φύλλα αγώνα και τις εκθέσεις των παρατηρητών, αποφασίζει για τις ακόλουθες πειθαρχικές κυρώσεις:

 

ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

 

 

  1. Φ.Α. ΚΑΝΑΡΗΣ/ΟΜΗΡΟΣ – Π.Σ. ΑΙΑΝΤΑΣ ΧΙΟΥ 2017

                      (Κ14: 06-04-2019) :

 

- ISLAMAJ H. – ΚΑΝΑΡΗΣ/ΟΜΗΡΟΣ (α.φ. 5 , α.δ. 64) :

Αποβολή με απευθείας κόκκινη κάρτα λόγω απώθησης αντιπάλου ποδοσφαιριστή εκτός φάσης. (Π.Κ. ΕΠΟ, άρθρο 10 παρ. 1αi και 10 παρ. 2δ).

Μία (1) αγωνιστική και χρηματικό πρόστιμο 10 €

 

- ΚΟΝΤΟΣ Σ. – ΚΑΝΑΡΗΣ/ΟΜΗΡΟΣ (α.φ. 10 , α.δ. 1152719) :

Αποβολή με απευθείας κόκκινη κάρτα λόγω υβριστικής συμπεριφοράς εναντίον αξιωματούχων αγώνα. (Π.Κ. ΕΠΟ, άρθρο 10 παρ. 1δ και 10 παρ. 2δ).

Τέσσερις (4) αγωνιστικές και χρηματικό πρόστιμο 40 €

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο. οι αποφάσεις της πειθαρχικής επιτροπής είναι άμεσα εκτελεστές. Η άσκηση έφεσης δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης. Η καταβολή των χρηματικών ποινών του πειθαρχικού κώδικα όταν συμπληρώσουν ή ξεπεράσουν το ποσό των 150 ευρώ πρέπει να γίνει εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της τελευταίας απόφασης στη διοργανώτρια. Εάν δεν έχουν καταβληθεί τα πρόστιμα εντός της προθεσμίας αυτής, τότε η διοργανώτρια ή η επιτροπή πρωταθλήματος που αυτή έχει ορίσει, δεν θα ορίζει τον επόμενο αγώνα (και κάθε επόμενο αγώνα μέχρι την πληρωμή της οφειλής) του οφείλοντος σωματείου, ο οποίος θα κατακυρώνεται  υπέρ του αντιπάλου σωματείου με τέρματα 0-3. Όταν η οφειλή υπερβεί το όριο των 150 ευρώ δεν επιτρέπεται μερική καταβολή του ποσού μόνο κατά το υπερβάλλον, αλλά μόνο εφάπαξ καταβολή του συνόλου της οφειλής. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή εμπίπτουν κάθε είδους χρηματικές ποινές που αφορούν στα σωματεία και όχι μόνο οι επιβαλλόμενες με κάρτες σε ποδοσφαιριστές.

 

 

ΧΙΟΣ 12-04-2019

Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΧΙΟΥ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΧΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΤΑ ΜΕΛΗ: ΜΠΛΑΤΖΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ