:


08/04/2019 : 52/2018-2019 (09/4/2019 11:13)

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΧΙΟΥ

Αριθμς απφασης: 52/2018-2019

 

H πειθαρχικ επιτροπ της νωσης Ποδοσφαιρικν Σωματεων Χου συγκροτθηκε απ τους Πχο Εμμανουλ ως πρεδρο, Μπλτζιο Ελευθριο και Βεργνα Κωνσταντνο ως μλη, συνεδρασε στο ακροατρι της στα γραφεα της Ε.Π.Σ. Χου στις 05-04-2019 ημρα της εβδομδας Παρασκευ και ρα 19:00 για να δικσει επ της απ 03-04-2019 κλσης του ημτερου δικαιοδοτικο οργνου προς απολογα κατ του σωματεου της Ε.Π.Σ. Χου: «Α.Ο. Πργος Πυργου» πως νμιμα εκπροσωπεται για παρβαση του ρθρου 19 του Π.Κ. της Ε.Π.Ο., εν η συζτηση προσδιορστηκε για την αναφερμενη στην αρχ της παροσας δικσιμο και κοινοποιθηκε δυνμει της απ 03/04/2019 κλσης σε απολογα απ την πειθαρχικ επιτροπ της Ε.Π.Σ. Χου, η οποα ταν εμπρθεσμη βσει του ρθρου 8 του δικονομικο κανονισμο λειτουργας δικαστικν οργνων της Ε.Π.Ο. εν λαβε χρα μσω μηνματος ηλεκτρονικο ταχυδρομεου, πως προβλπει το ρθρο 9 του δικονομικο κανονισμο λειτουργας δικαστικν οργνων της Ε.Π.Ο.

Κατ την εκφνηση της ανωτρω υπθεσης, το εγκαλομενο σωματεο παραστθηκε δι του προδρου του Δ.Σ., κ. Συρβισαριτη Γεωργου, ο οποος ζτησε να γνουν δεκτ σα αναφρονται στα πρακτικ της πειθαρχικς δκης.

 

Αφο μελτησε την υπθεση σκφθηκε σμφωνα με το νμο

 

Στη διταξη του ρθρου 19 του Πειθαρχικο Κδικα της Ε.Π.Ο. σμερα ορζεται τι:

«Οποιοσδποτε εμππτει στον παρντα κδικα ο οποος εκφοβζει ναν αξιωματοχο του αγνα οποιονδποτε εντεταλμνο εν γνει ποδοσφαιρικ ργανο με απειλς με λλο μεσο μμεσο τρπο θα τιμωρεται με χρηματικ ποιν πενντα χιλιδων ευρ (50.000) τουλχιστον και αγωνιστικ αποκλεισμ απαγρευση εισδου στο γπεδο απ τρα (3) ως πντε (5) τη.

Εν υπατια εναι ομδα, επιβλλονται ποινς ανλογα με την βαρτητα του παραπτματος:

α) διεξαγωγς αγνα χωρς θεατς

β) αφαρεσης βαθμν, και

γ) υποβιβασμο ομδας.»

 

Στην υπ κρση υπθεση, στις 02/04/2019 αναρτθηκε στην τοπικ διαδικτυακ ιστοσελδα της Χου «Chios Press» και στον σνδεσμο (link):

http://www.chiospress.gr/athlitika/podosfairo/67444-entasi-kata-tis-epitropis-diaitisias-prosanatolizetai-o-pyrgos η ακλουθη ανακονωση του σωματεου «Α.Ο. Πργος Πυργου»:

«Το Δ.Σ. του Α.Ο. Πργος διαφωνε σ’ να μρος με τον ορισμ των διαιτητν στον αγνα κυπλλου με τον Ηρακλ. Δεν δχεται ως αληθ τη διευκρνιση της ΕΠΣ τι δεν υπρχουν λλοι διαθσιμοι διαιτητς. Θα καταθσουμε πριν τον αγνα νσταση κατ της σνθεσης της Επιτροπς Διαιτησας ως αντικανονικ. Ευελπιστομε οι διαιτητς να τηρσουν σες αποστσεις (50/50). Αν αδικηθομε ο αγνας δεν θα τελεισει ποτ  και δεν θα ευθυνμαστε εμες».

Επσης, μετ την κλση του σωματεου σε απολογα, μετ την τλεση του αγνα και πριν την εκδκαση της υπθεσης, αναρτθηκε στην δια ιστοσελδα και στον σνδεσμο (link) :

http://www.chiospress.gr/athlitika/podosfairo/67491-2345445432

στην οποα διευκρινστηκε τι στην πρτη ανακονωση το σωματεο εννοοσε τι ο αγνας δεν θα ολοκληρωνταν επειδ θα αποχωροσε η ομδα απ τον αγωνιστικ χρο.

 

Α. Η ποψη της πλειοψηφας:

Η πειθαρχικ επιτροπ της Ε.Π.Σ. Χου αποφσισε κατ πλειοψηφα με τη σμφωνη γνμη του προδρου Πχου Εμμανουλ και του μλους Βεργνα Κωνσταντνου, τα ακλουθα:

«Κατ την απολογα του ενπιον της πειθαρχικς επιτροπς, ο εγκαλομενος αρνθηκε τι η απ 02/04/2019 ανακονωση ταν επσημη ανακονωση του σωματεου, αλλ ανακονωση που εκδθηκε με πρωτοβουλα του δηλωμνου εκπροσπου του σωματεου κ. Ψλλου και επανλαβε τι το νημα της ανακονωσης ταν τι σε περπτωση διαιτητικς αδικας ο αγνας δεν θα ολοκληρωνταν επειδ θα αποχωροσε η ομδα απ τον αγωνιστικ χρο και χι λγω επεισοδων, προσθτοντας τι τουλχιστον για το χρονικ διστημα κατ το οποο εναι εκενος πρεδρος της ομδας ουδποτε χουν προκληθε ττοιου εδους επεισδια καθς επσης τι κατ το παρελθν με πρωτοβουλα της ομδας εχε προσληφθε προσωπικ ασφαλεας (security) πως συνβη και κατ τη διρκεια του ποδοσφαιρικο αγνα με το σωματεο «Α.Π.Π.Σ. Ηρακλς Θυμιανν» που διεξχθη στις 03-04-2019 στο γπεδο Πυργου για την ημιτελικ φση του κυπλλου της Ε.Π.Σ. Χου, τον οποο αγνα αφοροσε η επδικη ανακονωση.

Κατ την ποψη της πλειοψηφας, η ανακονωση που εκδθηκε αποτελε επσημη θση του σωματεου εφσον μλιστα χει γνει απ εκπρσωπο της ομδας και χι απλς προσωπικ θση του δηλωμνου εκπροσπου της ομδας, δεδομνου τι δεν διαψεστηκε ταν δημοσιοποιθηκε, οτε σε ελογο χρονικ διστημα. Ωστσο, δεν πρπει να τχει εφαρμογς η διταξη του ρθρου 19 Π.Κ. Ε.Π.Ο. καθς ο τρπος με τον οποο εναι διατυπωμνη η ανακονωση δεν στοιχειοθετε απειλ και εκφοβισμ εναντον οποιουδποτε. Η εξαγγελα περ πιθανς μη ολοκλρωσης ενς ποδοσφαιρικο αγνα σε περπτωση διαιτητικν λαθν δεν εναι υποχρεωτικ να αποδδεται σε επεισδια ταραχς αλλ θα μποροσε να αποδοθε και σε πιθαν αποχρηση μας ομδας απ τον αγωνιστικ χρο. Αυτ δεν διευκρινστηκε απ το εγκαλομενο σωματεο πιθανς και σκπιμα, παρ μνο λγη ρα πριν απ την ακροαματικ διαδικασα μσω της δετερης ανρτησης, ωστσο η πιθαντητα τα λεγμενα των εκπροσπων της ομδας να αφοροσαν στην πρκληση επεισοδων δεν αρκε απ μνη της για να στοιχειοθετσει την πειθαρχικ παρβαση της απειλς οποα πρπει να εναι διατυπωμνη με ττοιο τρπο προκειμνου να εναι ρεαλιστικ και ξεκθαρη για να προκαλσει φβο. Περαιτρω, και η συμπεριφορ του εγκαλουμνου Σωματεου καθ λη τη χρονικ περοδο μεταξ της επμαχης ανακονωσης και της διεξαγωγς του αγνα συνηγορε υπρ των προβληθντων ισχυρισμν της Διοκησης του Σωματεου. Η πρσληψη προσωπικο  ασφαλεας κατ τη διρκεια του αγνα κυπλλου δειξε την μπρακτη καλ πρθεση του Σωματεου να διεξαχθε ο αγνας σε ρεμα πλασια και ρα να αγωνιστον οι ομδες χωρς να αιωρεται οποιοσδποτε εκφοβισμς κατ τη διεξαγωγ του αγνα. Συνεπς, το εγκαλομενο σωματεο πρπει να απαλλαχθε απ την πειθαρχικ κατηγορα της απειλς και των εκφοβισμν του ρθρου 19 Π.Κ. Ε.Π.Ο.».

 

Β. Η ποψη της μειοψηφας:

Σε σχση με την εκτμηση της ουσας της υπθεσης, υποστηρχθηκε διαφορετικ ποψη απ το μλος της πειθαρχικς επιτροπς, κ. Μπλτζιο Ελευθριο, ο οποος κρινε τι το εγκαλομενο σωματεο πρπει να καταδικαστε πειθαρχικ για απειλς και εκφοβισμ σμφωνα με το ρθρο 19 Π.Κ. Ε.Π.Ο. Η ποψη αυτ αποτυπθηκε σε γγραφο που κατθεσε ο κ. Μπλτζιος και το οποο αναφρει τα εξς:

«Σμφωνα με το ρθρο 19 του Πειθαρχικο Κδικα της Ε.Π.Ο. σμερα ορζεται τι:

«Οποιοσδποτε εμππτει στον παρντα κδικα ο οποος εκφοβζει ναν αξιωματοχο του αγνα οποιονδποτε εντεταλμνο εν γνει ποδοσφαιρικ ργανο με απειλς με λλο μεσο μμεσο τρπο θα τιμωρεται με χρηματικ ποιν πενντα χιλιδων ευρ (50.000) τουλχιστον και αγωνιστικ αποκλεισμ απαγρευση εισδου στο γπεδο απ τρα (3) ως πντε (5) τη.

Εν υπατια εναι ομδα, επιβλλονται ποινς ανλογα με την βαρτητα του παραπτματος:

α) διεξαγωγς αγνα χωρς θεατς

β) αφαρεσης βαθμν, και

γ) υποβιβασμο ομδας.»

Στην προκεμενη περπτωση το εγκαλομενο σωματεο Α.Ο. Πργος δημοσευσε ανακονωσ του στις 02/04/2019 σε τοπικ διαδικτυακ ιστοσελδα της Χου «Chios Press» και στον σνδεσμο (link):

http://www.chiospress.gr/athlitika/podosfairo/67444-entasi-kata-tis-epitropis-diaitisias-prosanatolizetai-o-pyrgos η οποα χει επ λξει ως εξς:

«Το Δ.Σ. του Α.Ο. Πργος διαφωνε σ’ να μρος με τον ορισμ των διαιτητν στον αγνα κυπλλου με τον Ηρακλ. Δεν δχεται ως αληθ τη διευκρνιση της ΕΠΣ τι δεν υπρχουν λλοι διαθσιμοι διαιτητς. Θα καταθσουμε πριν τον αγνα νσταση κατ της σνθεσης της Επιτροπς Διαιτησας ως αντικανονικ. Ευελπιστομε οι διαιτητς να τηρσουν σες αποστσεις (50/50). Αν αδικηθομε ο αγνας δεν θα τελεισει ποτ  και δεν θα ευθυνμαστε εμες».

Η εν λγω ανακονωση αποτελε επσημη θση του σωματεου καθσον ο Πρεδρος αυτο ανφερε και το νομα του μλους του Διοικητικο Συμβουλου που δωσε την ανακονωση προς δημοσευση και εκφρζει λο το Διοικητικ Συμβολιο καθσον ουδποτε μχρι σμερα δεν την διψευσαν παρ μνο μα ρα πριν την εκδκαση της υπθεσης εξδωσαν διευκρινιστικ ανακονωση που αφοροσε την υπ κρση ανακονωση. Η υπ κρση ανακονωση και συγκεκριμνα η φρση «Αν αδικηθομε ο αγνας δεν θα τελεισει ποτ…….» εναι ικαν και προκλεσε τρμο τσο στην αντπαλη ομδα σο και στον Σνδεσμο Διαιτητν Χου και την Διοκηση της Ε.Π.Σ. Χου, οι οποοι με γγραφ τους ζτησαν απ την Αστυνομικ Διεθυνση Χου την παρουσα αστυνομικν δυνμεων για να εξασφαλισθε η ομαλ διεξαγωγ του αγνα. Επσης το εγκαλομενο σωματεο γνωρζοντας το απειλητικ περιεχμενο της ανακονωσς του προβη στην πρσληψη τεσσρων ατμων-security. Το εγκαλομενο σωματεο απ το απγευμα της 02/04/2019 που δημοσιεθηκε η υπ κρση ανακονωση και εν ταν σε επικοινωνα με το Τ.Ο.Δ. και το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Χου και γνριζε τις διαστσεις που εχε πρει η εν λγω ανακονωση δεν την διευκρνισε οτε την διψευσε προς αυτος παρ μνο μα ρα πριν την εκδκαση της υπθεσης που εξδωσε διευκρινιστικ ανακονωση στον σνδεσμο (link) :

http://www.chiospress.gr/athlitika/podosfairo/67491-2345445432 στην οποα διευκρινστηκε τι στην πρτη ανακονωση το σωματεο εννοοσε τι ο αγνας δεν θα ολοκληρωνταν επειδ θα αποχωροσε η ομδα απ τον αγωνιστικ χρο.

Ως εκ τοτου θεωρ τι πληρεται αφενς η υποκειμενικ υπσταση του αδικματος της απειλς καθσον το εγκαλομενο σωματεο θελε να εκφοβσει τα σχετικ τοπικ ργανα και δεν διψευσε ποτ διευκρνισε την εν λγω ανακονωση παρλο που ταν σε επικοινωνα με αυτ και αφ’ ετρου η αντικειμενικ υπσταση του αδικματος καθσον τα αρμδια ργανα και φορες εξλαβαν ως απειλ την υπ κρση ανακονωση και ζτησαν με γγραφ τους απ την Αστυνομικ Διεθυνση Χου την παρουσα αστυνομικν δυνμεων για να εξασφαλισθε η ομαλ διεξαγωγ του αγνα. Το εγκαλομενο σωματεο παρλο που γνριζε τι ζητθηκε η παρουσα αστυνομικν δυνμεων και η ανακονωσ του εχε πρει μεγλες διαστσεις ουδποτε προβη σε κατευναστικς ενργειες με την παροχ διευκρινσεων αν δεν εχε σκοπ να χει απειλητικ περιεχμενο η ανακονωσ του. Αντιθτως η ανακονωση του σωματεου ρχεται ως συνχεια των απειλητικν φρσεων του Προδρου αυτο εναντον των αξιωματοχων του αγνα που διεξχθη μεταξ της ομδος του Α.Ο. Πργος και Α.Π.Π.Σ. Ηρακλς Θυμιανν την 31/30/2019 και αναγρφηκαν στο σχετικ Φλλο Αγνος. Σημειωτον τι για την στοιχειοθτηση του αδικματος της απειλς αφενς δεν απαιτεται ο εκφοβισμς να εναι μεσος αλλ αρκε και ο μμεσος και αφετρου δεν απαιτεται να εναι πραγματοποισιμη η απειλ, εναι μως απαρατητο το θμα να θεωρε την απειλ ως ττοια και να του προκαλσει τρμο ανησυχα. Ως εκ τοτου ανεξαρττως αν οι απειλς του εγκαλομενου σωματεου ταν ικανς να πραγματοποιηθον χι εκλφθηκαν ως τοιατες απ τα αρμδια ργανα και την αντπαλη ομδα ζητντας παρουσα αστυνομικν δυνμεων προκειμνη να εξασφαλισθε η ομαλ διεξαγωγ του αγνα. Θεωρ λοιπν τι κατ την ταπειν μου ποψη στοιχειοθετεται το αδκημα της απειλς του ρθρου 19 του Π.Κ της Ε.Π.Ο. και τι θα πρεπε να επιβληθον οι σχετικς ποινς που αναφρονται σε αυτ.»

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

- Απαλλσσει κατ πλειοψηφα το εγκαλομενο σωματεο της Ε.Π.Σ. Χου: «Α.Ο. Πργος Πυργου» απ την αποδιδμενη σε αυτ πειθαρχικ παρβαση του ρθρου 19 Π.Κ. Ε.Π.Ο.

 

- Κρθηκε, αποφασστηκε και δημοσιεθηκε σε συνεδραση της πειθαρχικς επιτροπς στα γραφεα της Ε.Π.Σ. Χου στις 08-04-2019.

 

Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε.Π.Σ. ΧΙΟΥ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΧΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΤΑ ΜΕΛΗ: ΜΠΛΑΤΖΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ