Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Ανακοίνωση

Αποφάσεις Πειθαρχικής Επιτροπής 15/03/2019 ΠΟΙΝΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ – ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (15/3/2019 13:44)

Αριθμός απόφασης: 44/2018-2019

 

Η πειθαρχική επιτροπή της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματειων Χίου αποτελούμενη από τους Πάχο Εμμανουήλ, Μπλάτζιο Ελευθέριο και Βεργίνα Κωνσταντίνο, συνεδρίασε στις 15-03-2019, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή, στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Χίου.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Κ.Α.Π. και του Πειθαρχικού κώδικα της Ε.Π.Ο. και αφού εξέτασε τα φύλλα αγώνα και τις εκθέσεις των παρατηρητών, αποφασίζει για τις ακόλουθες πειθαρχικές κυρώσεις:

 

ΠΟΙΝΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ – ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

 

 

  1. Φ.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – Α.Π.Σ. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

                        (Κύπελλο: 06-03-2019) :

  

- ΣΓΟΥΡΟΣ Ε. – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ:

Απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για 30 ημερολογιακές ημέρες και χρηματικό πρόστιμο 50 € για απομάκρυνση από τον αγωνιστικό χώρο λόγω έργω εξύβρισης εναντίον φιλάθλων της αντίπαλης ομάδας – (Π.Κ. ΕΠΟ άρθρα 5 παρ. 1γ,2δ και 11 παρ. 2).

Μειοψήφησε το μέλος της πειθαρχικής επιτροπής κ. Μπλάτζιος Ελευθέριος που είχε την άποψη ότι πρέπει να επιβληθεί ποινή απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για τον επόμενο αγώνα της ομάδας και πρόστιμο 10 € λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς.

 

 

  1. .Α. Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ

                         (Κύπελλο: 07-03-2019) :

 

- ΣΩΜΑΤΕΙΟ Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥ:

Χρηματικό πρόστιμο πενήντα ευρώ (50 €)  λόγω προσωρινής διακοπής του αγώνα για μικρής έκτασης επεισόδια μεταξύ φιλάθλων του σωματείου με τους φιλάθλους του αντιπάλου σωματείου.(Π.Κ. ΕΠΟ άρθρο 15).

 

- ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ:

Χρηματικό πρόστιμο πενήντα ευρώ (50 €)  λόγω προσωρινής διακοπής του αγώνα για μικρής έκτασης επεισόδια μεταξύ φιλάθλων του σωματείου με τους φιλάθλους του αντιπάλου σωματείου.(Π.Κ. ΕΠΟ άρθρο 15).

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο. οι αποφάσεις της πειθαρχικής επιτροπής είναι άμεσα εκτελεστές. Η άσκηση έφεσης δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης. Η καταβολή των χρηματικών ποινών του πειθαρχικού κώδικα όταν συμπληρώσουν ή ξεπεράσουν το ποσό των 150 ευρώ πρέπει να γίνει εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της τελευταίας απόφασης στη διοργανώτρια. Εάν δεν έχουν καταβληθεί τα πρόστιμα εντός της προθεσμίας αυτής, τότε η διοργανώτρια ή η επιτροπή πρωταθλήματος που αυτή έχει ορίσει, δεν θα ορίζει τον επόμενο αγώνα (και κάθε επόμενο αγώνα μέχρι την πληρωμή της οφειλής) του οφείλοντος σωματείου, ο οποίος θα κατακυρώνεται  υπέρ του αντιπάλου σωματείου με τέρματα 0-3. Όταν η οφειλή υπερβεί το όριο των 150 ευρώ δεν επιτρέπεται μερική καταβολή του ποσού μόνο κατά το υπερβάλλον, αλλά μόνο εφάπαξ καταβολή του συνόλου της οφειλής. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή εμπίπτουν κάθε είδους χρηματικές ποινές που αφορούν στα σωματεία και όχι μόνο οι επιβαλλόμενες με κάρτες σε ποδοσφαιριστές.

 

 

ΧΙΟΣ 15-03-2019

Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΧΙΟΥ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΧΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΤΑ ΜΕΛΗ: ΜΠΛΑΤΖΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ